• Secado rápido.


• Expositor negre en forma de paleta.

• Barra de llavis (13 tons)
• Ombra d'ulls (6 dúos)
• Correctors (2 tons)
• Maquillatge hidratant (3 tons)
• Maquillatge en crema (3 tons)
• Pols compacte (3 tons)
• Coloret compacte (3 tons)