• Barra de 4 gr.
 

• Maquilla els llavis sense resecar.
• Da una película de color uniforme y brillante.
• Dona una pel.licula de color uniforme i brillant Il.lumina el rostre i el modela.
• Proporciona una sensació d' hidratació al ser aplicat

• Untúosa

• 11 colors.
• 2 colors de moda.

• Fàcil d' aplicació
• De llarga durada.


• Perfila primer el contorn dels llavis i despres, extent-lo per tota la superficie.