• Flascó de 12 ml + pinzell aplicador.

• Ungles debils i toves

• Enforteix les ungles evitant el seu trencament.
• Fa creixer l'ungla forta i sana.

• Emulsió fluida transparent de color blanc

• Protegeix les cutícules amb una sustancia amb greix

• Conte formaldehído
• Nudreix en profunditat
• Proporciona un efecte brillant a l' ungla


• S'aplica igual que l'esmalt d'ungles.
• Netejar be la superficie de l'ungla, netejarles mans (de la clienta) i secarles cuidadosament per que el producte tingui una bona adherencia.
• Aplicar el enfortidor desde la base de l'ungla fins l'extrem.
• Una aplicació setmanal es suficient per aconseguir un enduriment progresiu de l'ungla.