• Maquilla i protegeix les ungles
• Tons nacarats, satinats i mats ../..

 

 

• Estova l'ungla
• Cuida l'estética de l'ungla ../..

 

 
• Nutritiu
• Ajuda l'ungla a crèixer forta i sana../..
 
• Endureix l'ungla evitant el trencament
• L'ungla creix forta i sana ../..
 
• Nutritiu
• Enfortidor
• Evita el trencament de l'ungla ../..